dec
13

Stop Food Waste

Event posted by in AgriProFocus Netherlands
  13 December 2017, All Day Event
  Congres 1931, ingang Brabanthallen ‘s Hertogenbosch

Op 13 december organiseert het Postharvest Network de bijeenkomst "Stop Food Waste" tijdens het AgriFoodTech Platform Congres. U bent van harte uitgenodigd om aan deze bijeenkomst deel te nemen.

Bijeenkomst Stop Food Waste!

Het Postharvest Network heeft afgelopen jaren een eigen en unieke methode ontwikkeld om, in samenwerking met overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven, de naoogst verliezen in ontwikkelingslanden aanzienlijk te verminderen. Deze methode is in een aantal landen in concrete projecten toegepast. Tijdens deze bijeenkomst laten we zien op welke wijze de methode in de praktijk wordt toegepast en welke kansen er liggen voor Nederlandse bedrijven. Ook zullen de plannen voor de toekomst van het Postharvest Network worden uiteengezet. Daarbij is ruime gelegenheid om met de inleiders in discussie te gaan. Dirk ’t Hooft, chairman van het Postharvest Network, zal de bijeenkomst voorzitten en het programma ziet er als volgt uit:

* Michiel van Erkel, Directeur International Agricultural Business van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, geeft inzicht in het Nederlandse belang van het Postharvest Network. Naast de belangrijke bijdrage aan het reduceren van voedselverliezen ontstaan er nieuwe kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Maar hoe ontwikkelt zich de business case van het reduceren van voedselverliezen? En welke rol speelt het netwerk van Landbouwraden daarbij?

* Bhairavi Jani, CEO van de Indiase logistieke dienstverlener SCA, zal haar ervaringen over de samenwerking met het Postharvest Network delen, met name op het gebied van het herinrichten van enkele specifieke agrofood ketens. Zij zal daarbij specifiek ingaan op de kansen voor toekomstige samenwerking met Nederlandse bedrijven.

* Mercedes Nimo, Staatssecretaris van Voedsel & Drank van het Ministerie van Agro-industrie in Argentinië, spreekt over de ontwikkeling van de agrosector in Argentinië. De nieuwe regering van Argentinië heeft grote ambities voor de wereldwijde positie van de Argentijnse agrosector en is geïnteresseerd in Nederlandse technologie, kennis en investeringen. Hoe kunnen deze kansen voor Nederland verzilverd worden met tegelijkertijd de ambitie om de kwaliteit in de keten te verhogen en verliezen te verlagen?

* Tenslotte zal Toine Timmermans van Wageningen UR ingaan op de toekomst van het Postharvest Network. AgriProFocus, FME en WUR zullen het netwerk gezamenlijk verder ontwikkelen. Dit biedt veel perspectief voor Nederlandse bedrijfsleven.

Meer informatie

Taal: Engels
Toegang: gratis
U kunt u hier direct inschrijven.
Informatie over het AgriFoodTech Platform Congres vindt u hier.

Tijden

AgriFoodTech Platform Congres: 9:15 uur
Bijeenkomst Postharvest Network: 11:15 uur