Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 3 October 2018 at 01:43

Theo Koekkoek nieuwe voorzitter AgriProFocus

Theo Koekkoek is tijdens de halfjaarlijkse Members meeting van AgriProFocus verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Kees Wantenaar op, die na twee termijnen voorzitterschap het stokje overdraagt.

Bestuurder en boer
Behalve bestuurder is Koekkoek zelf vijfde generatie akkerbouwer en pluimveehouder in Almkerk. Koekkoek begint zeer gemotiveerd aan zijn voorzitterschap: “We hebben een opdracht hier in ons rijke land waar we het zo goed hebben: daar moeten we iets mee doen. Binnen het netwerk sámen meer impact creëren op de transitie van voedselsystemen en de ondersteuning van duurzaam agrarisch ondernemerschap in ontwikkelingslanden is waar ik voor wil gaan. We hebben een taak, waaraan ik zo een kleine bijdrage kan leveren.” Naast voorzitter van AgriProFocus, is Koekkoek onder andere ook voorzitter van de raad van commissarissen bij Vion en lid van de raad van toezicht van Achmea Rechtsbijstand. Tot voor kort was hij ook voorzitter van de raad van commissarissen van Agrifirm.

AgriProFocus
AgriProFocus is een netwerkorganisatie van bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheids- en kennisinstellingen, die een gezamenlijke ambitie hebben om via duurzaam en inclusief agrarisch ondernemerschap bij te dragen aan wereldwijde voedselzekerheid. AgriProFocus doet dat door samenwerking te organiseren (linking), leren binnen het netwerk te faciliteren (learning) en collectief leiderschap te katalyseren (leadership). AgriProFocus heeft naast het netwerk in Nederland ook netwerken in 12 landen in Afrika en Zuidoost-Azië.