Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 5 December 2018 at 12:57

Beleidsmedewerker voedsel landbouw

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Wil jij je inzetten voor een van de belangrijkste duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties? Die kans krijg je als beleidsmedewerker voedsel landbouw. Jouw betrokkenheid en kennis dragen bij aan het tegengaan van honger. Je betekenisvolle advieswerk richt zich op een toekomstbestendige balans in productiviteit en duurzaamheid.

Als beleidsmedewerker voedsel landbouw draag je namens de directie Inclusieve Groene Groei bij aan het Nederlandse internationale duurzaamheidsbeleid. De directie is onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met kennis en kunde bijdraagt aan een van de belangrijkste doelen van de Verenigde Naties: het uitbannen van honger.

Speerpunten zijn: verhoging van productiviteit van familie-/landbouwbedrijven in ontwikkelingslanden, het tegengaan van ondervoeding en het verbeteren van het duurzaam beheer van landbouwgronden. In deze context werk je mee aan projecten die boeren, landbouworganisaties en overheden in ontwikkelingslanden kennis laten maken met ‘klimaatslimme’ landbouw, verwerking en marketing.

Je coördineert de inzet op voedselzekerheid via speciaal hiervoor ingerichte posten, met de nadruk op de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika. Binnen het totale programma voedselzekerheid ondersteun je de vereiste verschuiving van mensen en middelen en draag je bij aan nieuw op te stellen landenstrategieën en de aansluiting van centraal gefinancierde programma’s. Hierbij gaat je aandacht ook uit naar de relatie tussen honger en conflict, voedselzekerheid en water/klimaat.

Met een budget van € 350 miljoen is het programma voedselzekerheid een van de grootste thematische programma’s van het directoraat-generaal Internationale Samenwerking. De politieke belangstelling voor dit thema is om meerdere redenen groot. Als beleidsmedewerker voedsel landbouw draag je bij aan de projecten en de resultaten van het thema.

Jouw taken bestaan onder meer uit:

 • voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van beleid, met de nadruk op de coördinatie van gedecentraliseerde programma’s;
 • analyseren van ontwikkelingen op het gebied van voedselzekerheid en beoordelen van relevante onderzoeken en rapportages;
 • opstellen van adviezen en voorbereiding van besluitvorming;
 • leggen van dwarsverbanden met andere thema’s en beleidsterreinen (in het bijzonder water en klimaat);
 • onderhouden van contacten met partners binnen en buiten het ministerie;
 • bijdragen aan het vergroten van de voedselzekerheid in door Nederland ondersteunde landen en regio’s.

Functie-eisen

 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
 • Je hebt affiniteit met het thema voedselzekerheid, in het bijzonder landbouwbeleid en de ondersteuning van familiebedrijven in de landbouw.
 • Je hebt onderzoeks-, reis- en/of werkervaring in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
 • Je bent analytisch sterk.
 • Je bent goed georganiseerd, werkt grondig en projectmatig, en gaat voor resultaten.
 • Je hebt een politieke antenne en kunt zelfstandig opereren.
 • Je legt en onderhoudt makkelijk contacten met collega’s van verschillende departementen, het maatschappelijk middenveld, kennisorganisaties en bedrijven.
 • Je bent geïnteresseerd in de thematiek van duurzame ontwikkeling, de link tussen voedselzekerheid/water/klimaat en veiligheid en ontwikkeling.
 • Je beheerst de Engelse en Franse taal op C1-niveau. Kennis van het Arabisch strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 12
 • Salaris­omschrijvingJe salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring. Detachering behoort tot de mogelijkheden.
 • Maand­salaris Min €3.667 – Max. €5.450 (bruto)
 • Dienst­verbandTijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur3 jaar
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden


Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Je kunt uitsluitend solliciteren via de button ’direct solliciteren’.
 • De selectieprocedure bestaat uit de briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en een assessment. Na iedere fase bepalen we welke kandidaten we toelaten tot de volgende fase van de selectieprocedure.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in januari 2019


Direct solliciteren