beleidswerkgroep

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 28 November 2018 at 09:35

Accelerating the End of Hunger and Malnutrition

‘We are not on track to realize Sustainable Development Goal 2, aiming to end hunger and malnutrition, by 2030. The number of people in the world affected by undernourishment, or chronic food deprivation, has increased from an estimated 804 million in 2016 to nearly 821 million in 2017, thus returning to levels from a decade ago, while overweight, obesity, and noncommunicable diseases are growing at alarming rates. Reversing these trends is critical, made more important by the close links between food security and nutrition and many other SDGs. A significant push to fast-track efforts at all levels is needed for the world to achieve the SDG target of hunger eradication by 2030.’

This conclusion from FAO and IFPRI forms the starting point for a three day event in Bangkok ‘Accelerating the End of Hunger and Malnutrition’ that brings together global practitioners, experts and leaders to explore how acceleration can best be achieved and what

... Read more

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 27 June 2018 at 01:33

Brief AgriProFocus Beleidswerkgroep aan Tweede Kamer ivm notaoverleg 28 juni 2018

AgriProFocus reactie op "Investeren in perspectief"

Aan: Leden van de algemene commissie BHOS van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Betreft: Notaoverleg Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 28-6-2018

Utrecht, 20 juni 2018


Geachte leden van de commissie BHOS,

Op 28 juni gaat uw commissie met Minister Kaag in debat over de BHOS nota ‘Investeren in perspectief’. Namens de beleidswerkgroep van AgriProFocus (eindnoot 1) willen wij u graag onderstaande vijf punten meegeven om in te brengen in dit debat, omdat die o.i. noodzakelijk zijn voor een effectiever beleid op voedsel- en voedingszekerheid wereldwijd, het behalen van SDG2 en het versterken van agribusiness in ontwikkelingslanden.

1. Preventieve inzet op voedselzekerheid is meest effectief

Het AgriProFocus netwerk onderschrijft het belang van het voorkomen van conflicten en aanpakken van grondoorzaken van conflict en instabiliteit. Armoede is v

... Read more

Posted By in Dutch Working Group on Food Security
Posted 3 May 2018 at 11:39

Join the Food & Nutrition Security Advocacy Group!

Do you want to have a direct influence in Dutch policy making on Food and Nutrition Security? Join the AgriProFocus Food Security Advocacy group! Nout van der Vaart from Hivos explains the benefits and successes from last year in this video. 


Current members: ICCO, SNV Netherlands Development Organisation, Oxfam Novib, Hivos and Woord en Daad


may
31

Food for thought - Review of Dutch Food Security Policy

Event posted by in AgriProFocus Netherlands
  31 May 2018, 09:00-13:00
  Wageningen University, The Netherlands

On May 31, a public dialogue is organized around the recently published IOB review of Dutch food security policy in the period 2012-2016. This multi-stakeholder dialogue will be a space to understand the success factors and challenges of policy implementation by the Netherlands through its bilateral, multilateral and civilateral programmes in low and middle income countries, in collaboration with an extensive range of partners. Many of these partners will have the opportunity to discuss the review’s findings and their translation into practice. The results of these discussions are in particular expected to help shaping the future Dutch food security policy, in the context of the adapted policy for International Trade and Development Cooperation.

IOB review

The IOB review analyses the food security policy’s effectiveness, discusses its efficiency and coherence and concludes with recommendations. It is based on an inventory of food security activities and available evaluations, complemente

... Read morePosted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 2 May 2018 at 12:44

Reactie Ruerd Ruben op evaluatie IOB NL Voedselzekerheidsbeleid

NEDERLANDSE AMBITIES VOOR INTERNATIONALE VOEDSELZEKERHEID

De langverwachte evaluatie van de Nederlandse inzet op het terrein van voedselzekerheid is deze week naar de 2de Kamer gestuurd. De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking & Beleidsevaluatie (IOB) heeft grondig werk gedaan en in vier landen meerjarige impactevaluaties laten uitvoeren. Daarmee kunnen de beleidsinzet en de daarmee bereikte resultaten ook aan elkaar worden gerelateerd. Hulde daarvoor!

Het IOB rapport biedt allereerst een aardig inzicht in de manier waarop de middelen voor voedselzekerheid zijn ingezet. Daarbij vallen drie op:

· In de periode 2011-16 is ruim € 1,5 miljard gecommitteerd (ca. € 300 miljoen per jaar), verdeeld over ruim 250 projecten. Dat duidt op nogal wat versnippering;

· Ruim de helft van de middelen (56%) is gebruikt voor programma’s gericht op vergroting van de landbouwproductie en een derde (32%) is voor markton

... Read more

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 17 April 2018 at 07:04

Accenten in het voedselbeleid voor de komende jaren - Nederland

Nieuwe beleidsbrief Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Ministerie VWS

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft gisteren een beleidsbrief ‘Accenten in het voedselbeleid voor de komende jaren’ naar de Tweede Kamer gestuurd, die daarover op 19 april in een AO debatteert. De brief is ondertekend door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De beleidsbrief is te vinden via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/17/kamerbrief-over-accenten-in-het-voedselbeleid-voor-de-komende-jaren

Enkele fragmenten, vooral uit actielijn 5. Nederlands voedselbeleid in mondiale en Europese context (svp in samenhang met hele brief lezen):

“In h

... Read more

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 6 April 2018 at 03:46

AgriProFocus members' response to Dutch policy consultation! 

In reaction to the online consultation for the upcoming policy Foreign Trade and Development Cooperation

On February 22, 2018 the newly installed Dutch Rutte-III government opened an online civil consultation to feed into its upcoming policy brief that will guide Dutch Foreign Trade and Development Cooperation (FT&DC) in the coming years.

All (inter)national partners active in this field were warmly invited by Minister Kaag to share their ideas and knowledge. In particular civil society organizations, enterprises and related sector organizations operating in Dutch partner countries, cities and regions with international ambitions and knowledge institutes are invited.

AgriProFocus members have provided their input:

- Jointly, the AgriProFocus policy working group developed a clear set of recommendations for Dutch policy. This will be the basis for dialogue with the Ministries and other stakeholders in the coming months. https:/

... Read more

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 6 July 2017 at 11:45

Our call to the next cabinet: Invest in Food Transition!

4th of July - Dutch Parliament - The Hague

A broad coalition of 45 parties urges the new Dutch cabinet in this manifesto to transition towards a sustainable food system, through which the Netherlands will contribute to green growth, healthy food for all, and a more peaceful world with less conflict and more stability. We ask the next government to invest in this, together with the private sector, consumers, civil society, farmers, education and science.

On July 4th a delegation of signatories presented the manifesto to the House of Representatives of the Committee on Foreign Trade and Development Cooperation. You can watch the livestream (in Dutch) HERE.

Masterclass FoodTransition

The work does not stop here! This manifesto was an initiative of the Food Security Policy Group of the AgriProFocus network. In September we will organise a Masterclass FoodTransition for Members of Parliament. If you are interested to join, please contact Sander Mager (Chair of the Poli

... Read more

Loes van Dijk Great!

1 year 5 months ago

Sajji RYAKUNZE really great!

1 year 5 months ago

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 12 June 2017 at 11:34

Investeer in voedseltransitie voor gezond, duurzaam en voldoende voedsel voor iedereen!

Een brede coalitie van partijen, roept de formateurs in dit manifest op om voedseltransitie op te nemen in het Regeerakkoord. De ambitie is om een duurzaam voedselsysteem te realiseren dat bijdraagt aan het behalen van SDGs en de klimaatdoelstellingen. Wij vragen het volgend kabinet hierin te investeren, samen mét bedrijven, consumenten, maatschappelijke organisaties, boeren, onderwijs en wetenschap. 

Nú aanpakken 

Wereldwijd heeft iedereen recht op gezond, duurzaam en voldoende voedsel dat eerlijk en transparant is geproduceerd. Met onze gezamenlijke expertise, kennis en ondernemerschap kunnen we bijdragen aan een gezonde voedselvoorziening voor iedereen die past binnen de grenzen van de planeet. Wij staan klaar om de transitie naar een werkelijk duurzaam mondiaal voedselsysteem mogelijk te maken en dringen er bij het nieuwe kabinet op aan om dit samen met ons op te pakken!

Ook ondertekenen?

... Read more

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 29 March 2017 at 10:09

Making Agribusiness Work For Development: Access to Finance - Benin

In many Sub-Saharan African countries, agricultural development is key to accelerating economic development and overcoming poverty. Increasing agricultural production and productivity is vital for food security, since it provides a source of food and generates income for smallholder farmers. Growth in agricultural production and agri business development also stimulates growth in other sectors of the economy. Limited availability of, and access to finance and services for SME farmers limits the development of the small and medium sized agri-entrepreneurs in Benin.

That is why the Dutch Embassy in Benin and SNV set up the Agribusiness Centres. The Agribusiness Centre’s mission is to promote and stimulate the growth and development of Agribusiness SMEs by providing them advice, assistance and access to finance.  They target Small and Medium Entrepreneurs and Micro enterprises with high growth potential.&nbsp

... Read more

Philippe AKPAKI Thanks you Anne Marie for this publication. I'm enjoying for Benin entrepreneurs 

1 year 8 months ago

Louis Pangop I might be joining the discussion a little too late. That not withstanding l should thank  Anne Marie for the publication. Furthermore, I would like to know if the Dutch Embassy in Cameroon and SNV have set up Agribusiness centers or similar structures to promote and stimulate the growth and development of Agribusiness SMEs in Cameroon 

10 months 1 week ago

Louis Pangop I might be joining the discussion a little too late. That not withstanding l should thank  Anne Marie for the publication. Furthermore, I would like to know if the Dutch Embassy in Cameroon and SNV have set up Agribusiness centers or similar structures to promote and stimulate the growth and development of Agribusiness SMEs in Cameroon 

10 months 1 week ago

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 23 March 2017 at 01:34

Making Agribusiness Work For Development: Access to Seed - Uganda

There are many initiatives of AgriProFocus members in Uganda that aim to improve farmers’ access to seed, seed production, quality and affordability of seeds etc. These are for example: the Integrated Seed System Development programme (ISSD) who promote Quality Declared Seed (QDS) and have organized and empowered market-oriented farmers into Local Seed Businesses (LSBs) in Uganda. NGOs Hivos and Bioversity International work together on Community Seed Banks (gene banks) and towards an Open Source Seed System. Seeds remain freely available without patents and an open source seed systems leads to ‘protected commons’, increasing access to seed and biodiversity, safeguarding free access and diverse food systems. 

Meet Taban, Gloria and Mary, who will tell their story and see how Agribusiness Works for Development!  

Dorina Prech Great video and insightful information there!

1 year 8 months ago

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 28 February 2017 at 08:36

NEW VLOG! Presenting the AgriProFocus network: Hivos

The AgriProFocus network consists of 32 Dutch members organisations. In a new vlog- serie we are introducing all Dutch members to you. Watch it and see what they can do for you!

In this first vlog I take you to The Hague at the headquarters of Hivos. I talked to Frank Mechielsen, programme manager Sustainable Diets. He explains to us in 2 minutes how Hivos makes agribusiness work for development!

If you have any questions or comments on the video, please let me know in a comment below. Thanks!


mar
21

Making agribusiness work for development

Event posted by in AgriProFocus Netherlands
  21 March 2017, 14:00-18:00
  Humanity House, The Hague

Making agribusiness work for development

How successful do you think The Netherlands is in linking Aid & Trade? How can we create stronger linkages between the different stakeholders of the 'Dutch Diamond'? Do the muddy boots from the field ever meet the shiny office shoes, are they different worlds or do they walk together? The AgriProFocus network has the pleasure to invite you to this unique event. Join us and learn by sharing and reflecting on experiences with the Aid & Trade policy, show leadership by looking ahead and explore opportunities to work together (better)!

At the end of the current government's term the AgriProFocus network looks back and forward on the Aid & Trade agenda. What are the experiences of the various stakeholders involved in agribusiness in developing countries? What is the added value of partnerships and cooperation? Which elements of this agenda have been successful for improving farmer entrepreneurship to increase food and nutrition security? What would our

... Read more