LNV

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 17 December 2018 at 07:55

Brief beleidswerkgroep AgriProFocus aan Tweede Kamer leidt tot resultaat

Toezegging

Tijdens de begrotingsbehandeling BHOS heeft minister Kaag toegezegd samen met minister Schouten (LNV) met een brief te komen, waarin de Nederlandse inzet op voedselzekerheid voor de komende jaren uiteen wordt gezet. In een brief aan de commissie BHOS (zie bijlage) heeft de beleidswerkgroep van AgriProFocus de commissieleden opgeroepen om hierom te vragen. De beleidswerkgroep is dan ook bijzonder blij dat dankzij kamerlid Stoffer (SGP) deze toezegging is gedaan.

Gezamenlijke beleidsvisie

De beleidswerkgroep zou minister Kaag de voedselagenda graag nieuw leven zien inblazen. Minister Schouten presenteerde met de kringlooplandbouw een omslag in het denken over productie en voedsel in Nederland, maar voedselketens zijn grensoverschrijdend en een volgende stap is nodig om SDG2 binnen bereik te kunnen halen. Het geluid van de Nederlandse voedsel- en landbouwkennis moet dus doorklinken in het beleid voor buite

... Read more

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 13 February 2018 at 02:34

Director General of the Ministry of Agriculture visits AgriProFocus

On Friday February 9, Marjolijn Sonnema, Director General of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality visited the AgriProFocus office in Utrecht. She was curious to find out more about our network; who are our members, what drives us and how can the ministry and AgriProFocus work more together on agriculture and food security?

We wanted to present the broad variety of members and activities of our network. We invited members in Utrecht and set up a live video connection with Uganda and Benin. Our coordination teams there had invited network members and partners that are involved in the Benin “Uplifting the Fish Value Chain in Benin” program and in the Uganda PAINT program, two strong examples of how AgriProFocus facilitates Dutch, national and international partners to work together on common goals and agendas.

Thanks to the live connection a lively discussion sparked between the guests in Utrecht, Uganda an

... Read more

Akibodé Djodji Congratulations , Utrecht team, I see that this visit opens the door to a greater collaboration with the new ministry  of agriculture. Thanks to the team of Benin and Uganda for sharing your activities Together we will make agribusiness work for developpement  in Mali and the rest of the world

11 months 1 week ago