MoFA

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 4 April 2018 at 11:15

Beweging in het FDOV dossier?

Zit er beweging in het FDOV dossier? Iedereen snakt naar nieuws over FDOV editie III.

Is er nieuws? Geruchten zat en ik word geregeld gevraagd waarom AgriProFocus toch niets weet.

Vorige week sijpelde er wat nieuws door: er zit schot in FDOV! Het FDOV-dossier is langs de DG, goedgekeurd en naar minister Kaag gestuurd.

Over timing van publicatie wordt voorlopig niet meer gezegd dan dat met hoopt dat dat voor eind 2018 zal gebeuren. Er liggen nog andere, gerelateerde zaken op het bureau van de minister zoals de nota BHOS. Het nieuwe FDOV dient te passen in de kaders die daarin gesteld gaan worden.

Ik houd u op de hoogte, en als u wat hoort deel het en laat het me weten!

Rolf


Movement in the FDOV file?

Is there movement in the FDOV file? Everyone craves for news about FDOV edition III.

There were rumors and I am regularly asked why AgriProFocus does not know anything. 

Well, is there news? Last week some news seeped through about FDOV: things are moving! Th

... Read more

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 30 October 2017 at 03:43

FDOV editie III

Op 12 october 2017 organiseerde MinBuZa een bijeenkomst over FDOV editie III. Plaats was de nieuwe locatie van het ministerie aan de Rijnstaat 8 in den Haag. 

Het doel van de bijeenkomst was tweeledig:

  • Presentatie door RVO en MinBuZa van hun ideeën voor een FDOV III

  • Ophalen van suggesties van geselecteerde belanghebbenden voor een nieuw FDOV

Namens AgriProFocus netwerk en F&BKP waren Rolf schinkel en Vanessa NIgten uitgenodigd. Volg de link en vind hun kort verslag van deze bijeenkomst.

En, bereid u voor op een nieuwe editie van het FDOV dat ergens begin 2018 gelanceerd gaat worden.

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 27 June 2017 at 10:07

Why do business in East Africa?

With this question in mind around 200 entrepreneurs visited the first East Africa Business Dialogue organised by the Dutch Ministry of Foreign Affairs and RVO last week. Dutch embassies in the region (Ethiopia, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda), sector representatives and companies with experience in East Africa were more than happy to share their knowledge and experiences with those interested in exploring the East African business opportunities.

AgriProFocus was also present on behalf of the sectors agrifood and horticulture. The AgriProFocus country networks provided the Dutch team with up-to-date insights into the market and related opportunities for Dutch agricultural companies (see booklet ‘Doing Business in East Africa’). Anne-Marie Slaa and Lisette van Benthum spoke with various company representatives with a clear interest in the linking services that the AgriProFocus teams can provide. Already during the event itself B2B linkages were made by

... Read more