OxfamNovib

Posted By in AgriProFocus Mali
Posted 28 September 2018 at 12:54

Journée de réseautage: 

Dans le but de favoriser le réseautage et la synergie d’action nécessaires pour le développement des activités des partenaires néerlendais et le réseau AgriProFocus; une rencontre d’échanges a été organisé ce jeudi 27 septembre 2018 dans la salle du réseau APF à partir de 09 heures.

Au programme le partage des activités de 2018 des partenaires et la projection sur 2019 . L'étape de mutualisation des activités entre le réseau et les partenaires a mis fin à cette rencontre.

Les partenaires néerlendais invités à cette rencontre sont:

L'Ambassade des Pays-Bas; Oxfam; SNV; Oikocrédit; ICRA; PUM et ICCO.

A l'issue de cette séance de travaille ; une rencontre trimestrielle à tour de roule se tiendra pour developper des actions communes et échanger sur les objectifs communs .   

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 27 June 2018 at 01:33

Brief AgriProFocus Beleidswerkgroep aan Tweede Kamer ivm notaoverleg 28 juni 2018

AgriProFocus reactie op "Investeren in perspectief"

Aan: Leden van de algemene commissie BHOS van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Betreft: Notaoverleg Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 28-6-2018

Utrecht, 20 juni 2018


Geachte leden van de commissie BHOS,

Op 28 juni gaat uw commissie met Minister Kaag in debat over de BHOS nota ‘Investeren in perspectief’. Namens de beleidswerkgroep van AgriProFocus (eindnoot 1) willen wij u graag onderstaande vijf punten meegeven om in te brengen in dit debat, omdat die o.i. noodzakelijk zijn voor een effectiever beleid op voedsel- en voedingszekerheid wereldwijd, het behalen van SDG2 en het versterken van agribusiness in ontwikkelingslanden.

1. Preventieve inzet op voedselzekerheid is meest effectief

Het AgriProFocus netwerk onderschrijft het belang van het voorkomen van conflicten en aanpakken van grondoorzaken van conflict en instabiliteit. Armoede is v

... Read more