vacature

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 5 December 2018 at 12:57

Beleidsmedewerker voedsel landbouw

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Wil jij je inzetten voor een van de belangrijkste duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties? Die kans krijg je als beleidsmedewerker voedsel landbouw. Jouw betrokkenheid en kennis dragen bij aan het tegengaan van honger. Je betekenisvolle advieswerk richt zich op een toekomstbestendige balans in productiviteit en duurzaamheid.

Als beleidsmedewerker voedsel landbouw draag je namens de directie Inclusieve Groene Groei bij aan het Nederlandse internationale duurzaamheidsbeleid. De directie is onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met kennis en kunde bijdraagt aan een van de belangrijkste doelen van de Verenigde Naties: het uitbannen van honger.

Speerpunten zijn: verhoging van productiviteit van familie-/landbouwbedrijven in ontwikkelingslanden, het tegengaan van ondervoeding en het verbeteren van het duurzaam beheer van landbouwgronde

... Read more

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 19 July 2017 at 01:57

Toegang tot onafhankelijke kennis en informatie leidt tot empowerment van kleinschalige familieboeren. Dit is de oplossing van het hongerprobleem; alle 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen worden bereikt en Afrika kan de graanschuur van de wereld worden. 

Farming Africa is een NGO in oprichting. Wordt vrijwilliger, met uitzicht op een vaste baan. Ziehier de vacture: http://farmingafrica.net/vacature/ 

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 23 February 2015 at 10:43

(in Dutch only)

AgriProFocus in samenwerking met het YEP Water programmabureau en het Food & Business Knowledge Platform zoeken een senior voor de functies:

AgriProFocus Agrofood networkfacilitator & YEP Agrofood projectmanager

(36 uur per week)

AgriProFocus faciliteert landennetwerken in opkomende markten en ontwikkelingslanden met het doel boerenondernemers en hun organisaties te versterken door samenwerking tussen boeren en markten, verwerkers, kennishouders en banken. De lokale netwerken van AgriProFocus in 13 landen zorgen ervoor dat professionals elkaar online en face-to-face kunnen ontmoeten en dat alle schakels van de keten samen kunnen komen.

AgriProFocus zoekt voor 20 uur per week een Agrofood netwerk-facilitator die vraag en aanbod aangaande kennis, kunde en partnerschappen komende uit de AgriProFocus landennetwerken kan verbinden met Nederlandse en internationale Agrofood bedrijven.

Het Young Expert Programme Agrofood (YEP Agrofood) wil de professionaliteit en exp

... Read more