voedsel

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 5 December 2018 at 12:57

Beleidsmedewerker voedsel landbouw

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Wil jij je inzetten voor een van de belangrijkste duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties? Die kans krijg je als beleidsmedewerker voedsel landbouw. Jouw betrokkenheid en kennis dragen bij aan het tegengaan van honger. Je betekenisvolle advieswerk richt zich op een toekomstbestendige balans in productiviteit en duurzaamheid.

Als beleidsmedewerker voedsel landbouw draag je namens de directie Inclusieve Groene Groei bij aan het Nederlandse internationale duurzaamheidsbeleid. De directie is onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met kennis en kunde bijdraagt aan een van de belangrijkste doelen van de Verenigde Naties: het uitbannen van honger.

Speerpunten zijn: verhoging van productiviteit van familie-/landbouwbedrijven in ontwikkelingslanden, het tegengaan van ondervoeding en het verbeteren van het duurzaam beheer van landbouwgronde

... Read more