voedselmanifest

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 6 July 2017 at 11:45

Our call to the next cabinet: Invest in Food Transition!

4th of July - Dutch Parliament - The Hague

A broad coalition of 45 parties urges the new Dutch cabinet in this manifesto to transition towards a sustainable food system, through which the Netherlands will contribute to green growth, healthy food for all, and a more peaceful world with less conflict and more stability. We ask the next government to invest in this, together with the private sector, consumers, civil society, farmers, education and science.

On July 4th a delegation of signatories presented the manifesto to the House of Representatives of the Committee on Foreign Trade and Development Cooperation. You can watch the livestream (in Dutch) HERE.

Masterclass FoodTransition

The work does not stop here! This manifesto was an initiative of the Food Security Policy Group of the AgriProFocus network. In September we will organise a Masterclass FoodTransition for Members of Parliament. If you are interested to join, please contact Sander Mager (Chair of the Poli

... Read more

Loes van Dijk Great!

11 months 2 weeks ago

Sajji RYAKUNZE really great!

11 months 2 weeks ago

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 12 June 2017 at 11:34

Investeer in voedseltransitie voor gezond, duurzaam en voldoende voedsel voor iedereen!

Een brede coalitie van partijen, roept de formateurs in dit manifest op om voedseltransitie op te nemen in het Regeerakkoord. De ambitie is om een duurzaam voedselsysteem te realiseren dat bijdraagt aan het behalen van SDGs en de klimaatdoelstellingen. Wij vragen het volgend kabinet hierin te investeren, samen mét bedrijven, consumenten, maatschappelijke organisaties, boeren, onderwijs en wetenschap. 

Nú aanpakken 

Wereldwijd heeft iedereen recht op gezond, duurzaam en voldoende voedsel dat eerlijk en transparant is geproduceerd. Met onze gezamenlijke expertise, kennis en ondernemerschap kunnen we bijdragen aan een gezonde voedselvoorziening voor iedereen die past binnen de grenzen van de planeet. Wij staan klaar om de transitie naar een werkelijk duurzaam mondiaal voedselsysteem mogelijk te maken en dringen er bij het nieuwe kabinet op aan om dit samen met ons op te pakken!

Ook ondertekenen?

... Read more