voedselzekerheid

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 17 December 2018 at 07:55

Brief beleidswerkgroep AgriProFocus aan Tweede Kamer leidt tot resultaat

Toezegging

Tijdens de begrotingsbehandeling BHOS heeft minister Kaag toegezegd samen met minister Schouten (LNV) met een brief te komen, waarin de Nederlandse inzet op voedselzekerheid voor de komende jaren uiteen wordt gezet. In een brief aan de commissie BHOS (zie bijlage) heeft de beleidswerkgroep van AgriProFocus de commissieleden opgeroepen om hierom te vragen. De beleidswerkgroep is dan ook bijzonder blij dat dankzij kamerlid Stoffer (SGP) deze toezegging is gedaan.

Gezamenlijke beleidsvisie

De beleidswerkgroep zou minister Kaag de voedselagenda graag nieuw leven zien inblazen. Minister Schouten presenteerde met de kringlooplandbouw een omslag in het denken over productie en voedsel in Nederland, maar voedselketens zijn grensoverschrijdend en een volgende stap is nodig om SDG2 binnen bereik te kunnen halen. Het geluid van de Nederlandse voedsel- en landbouwkennis moet dus doorklinken in het beleid voor buite

... Read more

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 2 May 2018 at 12:44

Reactie Ruerd Ruben op evaluatie IOB NL Voedselzekerheidsbeleid

NEDERLANDSE AMBITIES VOOR INTERNATIONALE VOEDSELZEKERHEID

De langverwachte evaluatie van de Nederlandse inzet op het terrein van voedselzekerheid is deze week naar de 2de Kamer gestuurd. De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking & Beleidsevaluatie (IOB) heeft grondig werk gedaan en in vier landen meerjarige impactevaluaties laten uitvoeren. Daarmee kunnen de beleidsinzet en de daarmee bereikte resultaten ook aan elkaar worden gerelateerd. Hulde daarvoor!

Het IOB rapport biedt allereerst een aardig inzicht in de manier waarop de middelen voor voedselzekerheid zijn ingezet. Daarbij vallen drie op:

· In de periode 2011-16 is ruim € 1,5 miljard gecommitteerd (ca. € 300 miljoen per jaar), verdeeld over ruim 250 projecten. Dat duidt op nogal wat versnippering;

· Ruim de helft van de middelen (56%) is gebruikt voor programma’s gericht op vergroting van de landbouwproductie en een derde (32%) is voor markton

... Read more
jun
20

Netwerkbijeenkomst Landbouwradennetwerk

Event posted by in AgriProFocus Netherlands
  20 June 2018, All Day Event
  Nederland

Wilt u in gesprek met het landbouwradennetwerk en deelnemen aan seminars en rondetafelgesprekken over agro-gerelateerde thema’s als markttoegang, voedselzekerheid, voedselverspilling, water, Brexit? Bent u zich als (agro)ondernemer aan het oriënteren op internationaal ondernemen of doet u al zaken in het buitenland? Noteer dan in uw agenda en kom op woensdagmiddag 20 juni naar de netwerkbijeenkomst die op een locatie in het midden van het land zal plaats vinden.


Voor meer informatie klik op deze link.